CONTACT


CONTACT

Project leader - Grodzki Theatre Association (Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki)

www.teatrgrodzki.pl (In Polish and English)

Project Coordinator - Maria Schejbal: tel/fax +48 33 497 56 55, e-mail: Maria Schejbal

Adress: Grodzki Theatre Association (BSA Teatr Grodzki)
ul. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: office

 

 
The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
Premises - contact address: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Office:ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland ,
Phone: +48 33 497 56 55, 496 52 19Fax: +48 33 496 52 19 mailto: