SUMMARY
OF THE PROJECT


SUMMARY OF THE PROJECT

POTENS- Το Ψυχόδραμα στην εκπαίδευση χρηματοδοτείται από την Ευρωπιακή ΄Ενωση ως μέρος της Δια Βίου Μάθησης: Grundtvig

Εγκεκριμένος προυπολογισμός (σε Ευρ) 399 355

Διάρκεια 1 Οκτωβρίου 2008 -30 Σεπτεμβρίου 2010

Το πρόγραμμα POTENS είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας στην κατάρτιση, που συνδέει το Ψυχόδραμα και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η μεθοδολογία θα επικεντρωθεί στην απόκτηση 3 δεξιοτήτων

1. Μανθάνω πως να μανθάνω (Εξερεύνηση προυγούμενων γνώσεων και εμπειριών, ανίχνευση των δυνατοτήτων του ατόμου)
2. Διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες(Εντοπισμός τύπων συμπεριφοράς και διόρθωση, τρόποι διακανονισμού συγκρούσεων)
3. Πολιτιστική έκφραση(το ψυχόδραμα αναπτύσσει την δημιουργική έκφραση των ιδεών , εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από την εργασία στη σκηνή)

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να ανιχνεύσει τεχνικές κατάρτισης ώστε να υποστηριχθούν και βελτιωθούν διδακτικές/μαθησιακές προσεγγίσεις, ειδικότερα να ενδυναμωθούν ενήλικες μαθητές από τα περιθωριακά κοινωνικά στρώματα και εντοπίσουν τις δυνατότητες τους (potential,POTENS), και να αναπτύξουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες που θα τους τοποθετήσουν σε ισχυρότερη θέση στην κοινωνία.

Οι κύριες δραστηριότητες είναι

• οργάνωση πρωτοποριακών εργαστηρίων για εκπαιδευτές ενηλίκων με εκπαιδευτές ειδικούς στο Ψυχόδραμα και στις 4 χώρες που συμμετέχουν.
• έκδοση 2 εκδόσεων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων , εγχειρίδιο μεταφρασμένο σε 5 ευρωπαικές γλώσσες και ετοιμασία ενός DVD
• οργάνωση σεμιναρίου Grundtvig
• δημιουργία ιστοσελίδας

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι

• Grodski Theatre Association, Πολωνία, συντονιστής
• Societatea de Psihodrama J.L Moreno, Ρουμανία
• Adult Education Association,. Κύπρος
• Sociedade Portuguesa di Inovacao, Πορτογαλλία
• EST Lifelong Learning Centre, Πολωνία

 
The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
Premises - contact address: ul. Sempo³owskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Office:ul. Sempo³owskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland ,
Phone: +48 33 497 56 55, 496 52 19Fax: +48 33 496 52 19 mailto: