SUMMARY
OF THE PROJECT


SUMMARY OF THE PROJECT - OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu

POTENS - Psychodrama na edukacyjnej scenie

Fundusze na realizację projektu
Czas trwania projektu

1 października 2008 - 30 września 2010

Opis projektu

Psychodrama na edukacyjnej scenie jest autorskim projektem Teatru Grodzkiego, który znalazł się na liście nagrodzonych projektów w europejskim programie grantowym Grundtvig (Uczenie się przez całe życie). Spośród 250 projektów zgłoszonych z całej Europy wybrano 68 inicjatyw. Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony przez unijnych ekspertów, zyskując ponad 80% punktów!

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie możliwości wykorzystania elementów psychodramy w nauczaniu osób dorosłych, a zwłaszcza w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak osoby niepełnosprawne czy bezrobotni.
Efektem końcowym projektu ma być opracowanie nowej metodologii zawierającej sprawdzone techniki bazujące na psychodramie, które efektywnie wspomogą nauczanie ludzi dorosłych.
Techniki te mają być przydatne zwłaszcza w kształceniu takich kompetencji jak:
- twórcza ekspresja
- uczenie się uczenia
- kompetencje społeczne

Inicjatywa obejmuje kilka obszarów działań:

1. Przeprowadzenie pilotażowych warsztatów dla nauczycieli zajmujących się edukacją osób dorosłych we wszystkich czterech krajach partnerskich
2. Dwie publikacje o charakterze instruktażowym
- wydawnictwo książkowe w 5 językach (łączny nakład 3000 egzemplarzy)
- film w wersji DVD z angielskimi napisami
3. Zorganizowanie międzynarodowego seminarium Grundtviga poświęconego wymianie doświadczeń i promocji rezultatów inicjatywy (Kraków - VI 2010).
4. Stworzenie strony internetowej promującej projekt POTENS

Organizacje partnerskie biorące udział w projekcie POTENS:

- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki - POLSKA
- "J.L. Moreno" Psychodrama Society - RUMUNIA
- Cyprus Adult Education Association - CYPR
- Sociedade Portuguesa de Inovaçao - PORTUGALIA
- Placówka Kształcenia Ustawicznego EST – POLSKA

 

 
The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
Premises - contact address: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Office:ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland ,
Phone: +48 33 497 56 55, 496 52 19Fax: +48 33 496 52 19 mailto: