SUMMARY
OF THE PROJECT


SUMMARY OF THE PROJECT

“Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Publicația reflectă doar punctul de vedere al autorului, și Comisia nu poate fi considerată responsabilă de modurile în care poate fi utilizată informația conținută aici.”

POTENS – Psihodrama pe Scena Educațională e finanțat de Uniunea Europeană ca parte a Programului de Învățare de-a Lungul Întregii Vieți: Grundtvig

Bugetul total aprobat (în euro) - 399 355

Perioada de desfășurare: 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2010

Proiectul POTENS este o inițiativă pilot focalizată pe dezvoltarea unei noi metodologii de formare care combină psihodrama și educația adulților. Metodologia se va centra pe achiziționarea a trei competențe:
1. A învăța să înveți (cunoașterea propriului potențial, a construi pe cunoștințe și experiențe anterioare)
2. Competențe interpersonale și sociale (patternurile de comportament sunt conștientizate și corectate; rezolvarea conflictelor)
3. Expresia culturală (psihodrama întărește exprimarea creativă a ideilor, experiențelor și emoțiilor prin munca pe scenă)

Scopul principal al proiectului este constituirea unui set de tehnici de formare pentru a susține și îmbunătăți procesele de predare / învățare, în special pentru a abilita elevii adulți din contexte sociale marginalizate să dobândească o cunoaștere a propriului lor potențial (POTENS) și să dezvolte competențele sociale și personale corespunzătoare, ceea ce îi va așeza într-o poziție mai puternică în societate și pe piața muncii.

Principalele activități ale proiectului sunt:

• conducerea de workshop-uri pilot pentru educatorii de adulți de către practicienii în psihodramă în toate cele 4 țări partenere
• editarea a 2 publicații pentru educatori: un ghid (o publicație tipărită în 5 limbi europene) și un film documentar (DVD)
• organizarea seminarului Grundtvig
• crearea website-ului proiectului

Consorțium-ul POTENS este format din 5 parteneri din 4 țări europene:

• Grodzki Theatre Association, Poland (leader),
• Societatea de Psihodramă "J.L. Moreno", România,
• Adult Education Association, Cyprus,
• Sociedade Portuguesa de Inovaçao, Portugal,
• EST Lifelong Learning Centre, Poland

 

 
The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
Premises - contact address: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Office:ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland ,
Phone: +48 33 497 56 55, 496 52 19Fax: +48 33 496 52 19 mailto: